Communie 2013

Voor verschillende communiekanten werden foto's genomen en nadien ook kaartjes gedrukt... Meer info over het drukken communie-kaartjes via 0496831665 of david@davidderdaele.be.

# terug naar overzicht

Communie 2013  Communie 2013  Communie 2013